ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC THEO NGHỀ

Posted: 22.09.2016 in TIN TUYỂN DỤNG

———— ———————————
ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC THEO NGHỀ NHƯ SAU – VUI LÒNG LÀM ĐÚNG THEO YÊU CẦU AI LÀM SAI XOÁ VĨNH VIỄN.
———— ———————————
IT – https://goo.gl/forms/3tvdCepulweICbWu1
KẾ TOÁN – https://goo.gl/forms/yhFCXsABh6jnldLo1
HCNS – https://goo.gl/forms/0qPYMrT0rdjqy7Qw2
TÀI XẾ – https://goo.gl/forms/ROSjkfYtK7LO1Fd92
TRỢ LÝ – https://goo.gl/forms/nDUnPz77a5fZl8zI2
PHIÊN DỊCH – https://goo.gl/forms/si2ZzXXbQkQiwdse2
KỸ THUẬT – SẢN XUẤT – https://goo.gl/forms/dVBh2on23MQurDY83
CƠ KHÍ – ĐIỆN – BẢO TRÌ – https://goo.gl/forms/mOU1Wj8upvYPHaoz2
AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG – https://goo.gl/forms/IaLckgzCv6xTMjtL2
MUA HÀNG – KẾ HOẠCH – https://goo.gl/forms/XaxBCZp8F2ysocZJ3
XNK – KHO VẬN – https://goo.gl/forms/fOxhzewC5GEf0rwJ3
QC. QA – https://goo.gl/forms/Gskfih0aZsat4ZH13
SALE . MARKETING – https://goo.gl/forms/VQ8t4A4uxUNa4NJL2
——————————— ———————————

Đã đóng bình luận.