ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC

Posted: 21.09.2016 in TIN TUYỂN DỤNG

Thể theo yêu cầu của các công ty, các bạn vui lòng đăng ký tìm việc phân theo từng nghề để họ dễ tìm kiếm hơn, hãy vào mục vị trí mình cần ứng tuyển để đăng ký nhé các bạn, cơ hội đang chờ mọi người ở đây:

https://drive.google.com/open?id=1z0olpDiJZlFmq8MnH2xSQL3DXuy58SIlt4PCnYE-T9U

 

Đã đóng bình luận.