TUYỂN DỤNG TRONG NGÀY 25/07

Posted: 25.07.2016 in TIN TUYỂN DỤNG

MỚI

LÁI XE NÂNG.docx
TAINAN (Nu)-1.jpg
haesung.png
Tuyển dụng CN Sài Gòn Ngôi Sao.doc


LÁI XE NÂNG.docx
TAINAN (Nu)-1.jpg
haesung.png
Tuyển dụng CN Sài Gòn Ngôi Sao.doc
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ( VP).docx
Hansoll.png
POU SUNG TUYEN DUNG.pdf
HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ.xlsx
Shipment Supervisor.pdf
THU MUA KỸ THUẬT.pdf
thu ngan-BV ĐỒNG NAI.docx
Phien dich.doc.pdf
Tuyển Dụng Tài Xế.PNG
Công Nhân.PNG
Nhân Viên Kế Toán.PNG
DHL_N_ THONG BAO TUYEN DUNG A4 (checker, Picker.docx
DHL Can tuyen GAP.docx
Thông báo TD_KE TOAN, HR_JUL.2016.doc
2016.07.18 TL KT Truong, KT Dien, LDPT – Copy.pdf
CN CT CP SÀI GÒN NGÔI SAO.doc.pdf
Gmail – Thông tin tuyển dụng công ty ITG Manufacturing.pdf
CN CT CP SÀI GÒN NGÔI SAO.doc
Thong bao TD – Co khi.doc
TUYỂN DỤNG CTY PHÚ LÂM ( 7.7.16).docx
CÂY XANH +THO HAN( 12.7.16).docx
Asia garment.png
20160714 Tuyen dung CN thao tac-NV kho cong cu.doc
14.07.2016 CNC.doc
Framas Korea Vina Co.pdf
DHL_Tuyen dung.tif
PLUS ONE-TUYEN DUNG.pdf
STARPRINT VIET NAM JSC 2016.doc
TAYCA – Tuyển dụng nhân viên Hành chính.docx
2016 07 THU MUA VN.pdf
BV ĐỒNG NAI.docx
FLEMMING.doc
DK VINA.pdf
vinastar diamond KT Dien, LDPT.pdf
nhân sự .doc.docx
NHÂN SỰ .doc
DHL_ THONG BAO TUYEN DUNG.doc
160716- EAV – RecruitmentMemo – Assistant Manager_Finance.doc
A – Nhân viên kho.docx
11. Sales Support – 07.2016.doc
08. Sales Staff – 06.2016.doc
THÔNG BÁO TD – khác.docx
09. QC – 06.2016.doc
STARPRINT VIET NAM JSC 05-07-2016.doc
2..jpg
1. Trung Nguyên.png
Cty Blue Star_T7.2016.docx
Asia garment – HR.doc
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG(Thong dich Nhậtt).docx
CHANGDAEVINA.pdf
TAINAN.pdf
GG VIỆT NAM.jpg
GG VIỆT NAM1.jpg
THÔNG BÁO TD – khác.docx
NHỮNG FILE KHÔNG MỞ ĐƯỢC LƯU TẠI ĐÂY.pdf
nhân viên phòng thí nghiệm.jpg
Trung Nguyên.pdf
IT – PLUS ONE SPORTS.docx
KỸ SƯ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.doc
NV THU MUA.doc
IPQC Supervisor.docx.doc
Sale -GLOTEC.doc
LEXCO.pdf
JINYANG.pdf

Đã đóng bình luận.