HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH NGHỀ NHÂN SỰ ONLINE

Posted: 06.07.2016 in TIN TUYỂN DỤNG

Chia sẻ


Ad nhận thêm 10 em đăng ký học ONLINE thực hành nghề Nhân Sự cho bạn nào ở xa, comment đăng ký nhanh. Số lượng có hạn.

Lưu ý ad chỉ dạy thực hành không dạy lý thuyết:

1. Cách chấm công tính lương trên excel
2. Cách khai báo BHXH
3. Cách tính thuế TNCN
4. Hướng dẫn về luật lao động
5. Cách soạn thảo và trình bày văn bản, lập bản thông báo, thư mời…… các loại trình bày trên word.
6. Cách đọc hiểu nội quy công ty và luật lao động.
7. Cách tạo và trình bày biểu mẫu của Nhân sự hành chính.
YÊU CẦU:
1. Bạn phải có laptop và internet tốt.
2. Bạn phải học qua cách sử dụng máy tính
3. Bạn phải tốt nghiệp ít nhất cao đẳng trở lên.
Tuần 3 buổi từ 8.30h đến 12h trưa, 600k/1 tháng.Đã đóng bình luận.